Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (EK 31.205 / 31.206, F)In deze motie wordt de regering verzocht aan de Kamer inzichtelijk te maken welke gevolgen de invoering van de verhoging van de kansspelbelasting op de bedrijfsvoering van de exploitanten heeft.ingediend

18 december 2007

afhandeling

18 december 2007

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP en ChristenUnie stemden tegen

bij

indiener

mede ondertekend door