Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsorde (EK 35.000 VI, K)In deze motie wordt de regering verzocht om de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) te vragen om een advies waarin deze aangeeft hoe de verschillende internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken hun precieze doorwerking hebben in de nationale rechtsorde, en hoe de afstemming tussen betrokken departementen en het parlement inzake de totstandkoming, ratificatie en implementatie van internationaalrechtelijke rechtsbonnen en internationale afspraken optimaal kan worden vormgegeven, en de Kamer daarover nader te informeren.ingediend

18 december 2018

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door