Motie-Doek (CDA) en Van Driel (PvdA) c.s. inzake de inwerkingtredingsdatum van de effectuering van de splitsing (EK 30.212, N)In deze motie wordt de regering verzocht het tijdstip van inwerkingtreding van de effectuering van de splitsing van energiebedrijven, vast te stellen door het slaan van een Koninklijk Besluit, te bepalen op 1 juli 2009.ingediend

3 juli 2007

afhandeling

10 juli 2007

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SP, VVD, D66 en OSF stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door