Motie-Dölle (CDA) over doelen, onderwerpen en bevoegdheden in het enquêterecht (EK 30.415, H)In deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat deze Kamer de uitleg van doelen, onderwerpen en bevoegdheden in het enquêterecht zoals door de indiener van de motie is verwoord, herbevestigt en worden de verdedigers namens de Tweede Kamer van het initiatiefvoorstel verzocht dit evenzo te doen.

Nieuwsbericht 28 januari 2008ingediend

22 januari 2008

afhandeling

5 februari 2008

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, GroenLinks, OSF, D66 en de PvdD stemden tegen

bij

indiener