Motie-Duthler (VVD) c.s. over verbetering betrouwbaarheid DigiD (EK CVIII, I)In deze motie wordt de regering verzocht tempo te maken met het verbeteren van of het ontwikkelen van alternatieven voor DigiD, en de Kamer voor het einde van het jaar over de voortgang te informeren.ingediend

23 september 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen is aangenomen op 7 oktober 2014.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 25 maart 2015 inzake voortgang verbeteren en ontwikkelen alternatieven voor DigiD (CVIII, Q) is op 31 maart 2015 voor kennisgeving aangenomen.