Motie-Engels (D66) c.s. over de bezwaren tegen de registratie van etniciteit (EK 31.855, H)In deze motie wordt de regering verzocht de meldingsgrond van onevenredige risico's die verbonden zijn aan etniciteit, als vervat in artikel 2j onderdeel L van de wet, niet toe te passen, totdat een fundamentele discussie over de wenselijkheid van registratie ten behoeve van etniciteit is gevoerd.ingediend

26 januari 2010

afhandeling

2 februari 2010

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, PvdD, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door