31.855

Verwijsindex risicojongerenMet dit wetsvoorstel wordt een verwijsindex geïntroduceerd waarin jeugdigen kunnen worden gemeld die bepaalde risico's lopen.

Deze landelijke verwijsindex moet een belangrijke bijdrage leveren aan het samenbrengen van professionals die een risico signaleren bij een bepaalde jeugdige. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de jeugdige de hulp, zorg of bijsturing krijgt die hij nodig heeft. De verwijsindex is niet alleen een praktisch instrument voor hulpverleners en anderen die zich professioneel met jeugdigen bezighouden, het is ook een stimulans om vroegtijdig risico's bij jeugdigen te signaleren en daar iets mee te doen. In de verwijsindex worden de meldingen van hulpverleners over risicojeugdigen tot 23 jaar geregistreerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.855, A) is op 2 juli 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 26 januari 2010. Tijdens de behandeling is de motie-Engels (D66) c.s. inzake de bezwaren tegen de registratie van etniciteit (EK 31.855, H) ingediend. Het wetsvoorstel is op 2 februari 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, SP, PvdD, VVD en PvdA (met uitzondering van de leden Tan en Meurs) stemden voor. De motie-Engels c.s. is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, PvdD, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2009

titel

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen (verwijsindex risicojongeren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

33