Motie-Franken (CDA) c.s. over het bereiken van overeenstemming voor de zomer van 2012 of dat er in elk geval belangrijke stappen in die richting zijn genomen (EK 32.549, I)In deze motie wordt de regering verzocht om actieve ondersteuning te verlenen aan de Europese Unie bij het ontwikkelen van een betekenisvolle Do Not Track standaard. Tevens wordt de regering verzocht om een overleg te faciliteren tussen de toezichthouders, de advertentiebranche en consumenten, waardoor maximale duidelijkheid ontstaat over de reikwijdte van deze bepaling. ingediend

8 mei 2012

afhandeling

15 mei 2012

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door