Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake speciale procedures voor versnelde implementatie van EU-besluiten (EK 26.200 VI nr. 65, nr. 37)In deze motie wordt de regering verzocht bij de Grondwetswijziging 2002 een voorstel te betrekken waarbij het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie in de Grondwet wordt erkend, en regels worden geformuleerd voor de implementatie van EU-besluiten in de Nederlandse wetgeving, waarbij de betrokkenheid van de Staten-Generaal ook bij een versnelde procedure is verzekerd.ingediend

10 oktober 2000

afhandeling

28 november 2000

resultaat

gewijzigd in EK 26.200 VI, nr. 37b

bij

indiener

mede ondertekend door