Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake het stellen van een wettelijk kader waarin grondgebondenheid een duidelijke relatie kent met weidegang (EK 33.979, Q)In deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat wetgeving waarin waarin grondgebondenheid tevens een duidelijke relatie kent met weidegang voor 1 november 2015 aan beide Kamers is voorgelegd.ingediend

28 april 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 19 mei 2015 verworpen. PVV, GroenLinks, SP, PvdD, fractie-De Lange en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door