Motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (EK 35.030, F)In deze motie wordt de regering verzocht om, als mocht blijken dat door de verhuurdersheffing en de hogere vennootschapsbelasting als gevolg van de voorgenomen beperking van de renteaftrek de investeringsruimte voor woningcorporaties onvoldoende is om de afgesproken programma’s voor nieuwbouw en verduurzaming in de komende jaren uit te kunnen voeren, met aanvullende maatregelen te komen zodat deze programma’s alsnog gerealiseerd kunnen worden.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 verworpen. SGP, PvdA, Groenlinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door