Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de belastingdruk voor woningcorporaties (EK 35.000, I)In deze motie wordt de regering verzocht om ruim voor het uitbrengen van de voorstellen voor het Belastingplan 2020 te onderzoeken of de totale belastingdruk voor de woningcorporaties de afgesproken investeringen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen en de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen in de weg staat en zo nodig met mitigerende maatregelen te komen.ingediend

20 november 2018

resultaat

Op 27 november 2018 aangehouden en later betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Deze motie werd ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2018. Op 27 november 2018 werd de motie aangehouden om later betrokken te worden bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a..

Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan c.a. op 11 december 2018 werd de motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (EK 35.030, F) ingediend. Die motie werd op 18 december 2018 verworpen.