Motie-Köhler (SP) c.s. over het volgen van de effecten van de wet en het in kaart brengen van de bevindingen daarvan (EK 34.349, H)In deze motie wordt de regering verzocht om, na invoering van de wet, de effecten ervan te volgen en na een periode van twee tot drie jaar de bevindingen in kaart te brengen, waarbij naast de nationale ervaringen ook de ervaringen in andere Europese landen zullen worden betrokken, en die bevindingen ter bespreking voor te leggen aan de Kamer.ingediend

26 juni 2018

resultaat

Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door