Motie-Koole (PvdA) c.s. over het instemmingsrecht van de regioburgemeester bij bijstandsverzoeken (EK 30.880 / 32.822, K)In deze motie wordt de regering verzocht, tegelijk met de in de nadere memorie van antwoord aangekondigde wijzigingsvoorstellen, een wijzigingsvoorstel in te dienen dat het instemmingsrecht van de regioburgemeester bij bijstandverzoeken regelt.ingediend

3 juli 2012

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 10 juli 2012 verworpen.PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF en 50PLUS stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door