Motie-Meurs (PvdA) c.s. inzake verhoging wettelijke leeftijdsgrens van 16 tot 18 jaar voor verkoop en bezit van zwak alcoholische dranken (EK 32.022, G)In deze motie wordt de regering verzocht om de wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van zwak alcoholische dranken te verhogen van 16 tot 18 jaar.ingediend

22 mei 2012

afhandeling

5 juni 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP , PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door