Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren (EK 34.300 IV / CXIX, U)In deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen die op de kortst mogelijke termijn maar uiterlijk voor 1 oktober 2016 moet rapporteren over de kwestie van niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren.ingediend

21 juni 2016

resultaat

Aangehouden op 28 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door