Motie-Noten (PvdA) c.s. over het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatie (EK 31.537, K)In deze motie wordt de regering verzocht in de wet "Versterking bestuur pensioenfondsen" te regelen dat, na het introduceren van nieuwe groepen met een recht op zetels in het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds, daar waar sprake is van premiemaximalisatie het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen per definitie minder dan de helft van de zetels dient te zijn.ingediend

24 januari 2012

afhandeling

31 januari 2012

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door