Motie-Popken (PVV) c.s. over extra investeringen in de Nationale Politie (EK 34.485 VI, B)In deze motie wordt de regering verzocht van het geld dat in 2016 extra wordt besteed aan asielopvang 200 miljoen euro te gebruiken voor investeringen in de Nationale Politie.ingediend

5 juli 2016

resultaat

Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door