Motie-Reuten (SP) c.s. over begrenzing van het maximale aantal openstellingsuren per winkel (EK 32.412, I)



In deze motie wordt de regering verzocht  het mogelijk te maken dat er binnen door gemeenten toegestane winkeldagen en -tijden grenzen worden gesteld aan het maximale aantal openstellingsuren per winkel.



ingediend

14 mei 2013

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, PvdD, OSF, ChristenUnie en SGP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door