Motie-Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie (EK 34.957, J)In deze motie wordt de regering verzocht om in een spoedige nieuwe wijziging van de Mijnbouwwet de bepaling op te nemen dat vaststelling van de operationele strategie vóóraf de goedkeuring van beide kamers der Staten-Generaal vergt.ingediend

9 oktober 2018

resultaat

Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door