Motie-Reuten (SP) c.s. over een wijzigingswet betreffende grondgebondenheid (EK 33.979, G)In deze motie wordt de regering verzocht om, mocht het wetsvoorstel worden aanvaard, tegelijk met de uitwerking van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur een wijzigingswet voor te bereiden waarmee de essentie van de algemene maatregel van bestuur en de betekenis van grondgebondenheid opgenomen worden in de wet.ingediend

16 december 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door