Motie-Reuten (SP) c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet (EK 34.957, I)