Motie-Reuten (SP) over het BTW-tarief op beeldende kunsten (EK 32.504 / 32.505 / 32.401, H)In deze motie wordt de regering gevraagd af te zien van het voorstel de beeldende kunsten, in zoverre het de makers of hun intermediair betreft, per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengeningediend

21 december 2010

afhandeling

21 december 2010

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden voor.

bij

indiener