Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over onderzoek naar een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht (EK 32.203, E herdruk)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht dienstig kan zijn om te bewerkstelligen dat dit artikel eveneens genoegzame bescherming biedt tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof en geloofsbeleving, zonder de werking van de vrijheid van meningsuiting onnodig te beperken. Ook wordt de regering verzocht daarover voor 1 juli 2014 de Eerste Kamer te berichten.ingediend

26 november 2013

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 3 december 2013 aangenomen.VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden