Motie-Sent (PvdA) c.s. over het uitstellen van de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (EK 32.701, F)In deze motie wordt de regering verzocht de intrekking van de WWIK uit te stellen totdat er een werkbaar alternatief in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is geregeld.ingediend

20 december 2011

afhandeling

na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 20 december 2011. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door