Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject (EK 31.466, L)In deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de relevante veldpartijen (vertegenwoordigers van patiënten/consumenten en zorgaanbieders) een communicatieplan op te stellen waarin zij de stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject.ingediend

1 juni 2010

afhandeling

6 juli 2010

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door