Motie Strik (GroenLinks) c.s. inzake een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal (EK 33.975, D)In deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat gemeenten de plicht tot het verwerven van kennis van de Nederlandse taal vergezeld laten gaan van een passend aanbod, en om gemeenten hiertoe financieel in de gelegenheid te stellen.ingediend

10 maart 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 17 maart 2015 verworpen. GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door