33.975

Wet taaleis Wet werk en bijstandDit voorstel wijzigt de Wet werk en bijstand (Participatiewet) en geeft invulling aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Met dit wetsvoorstel worden de voorwaarden in het kader van de bijstand uitgebreid met een eis met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt door bijstandsgerechtigden te vergroten.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.975 nr. 2 en nota van verbetering, nr. 5) is op 18 november 2014 na hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aangenomen. 105 leden (CDA, Groep Bontes / Van Klaveren, het lid Van Vliet, PvdA, PVV, SGP en VVD) stemden voor en 42 leden (50PLUS, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groep Kuzu / Öztürk, het lid Klein, PvdD en SP) stemden tegen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 10 maart 2015. Tijdens het debat werd de motie-Strik (GroenLinks) c.s. inzake een passend aanbod door gemeenten aan bijstandsgerechtigden bij het verwerven van de vereiste kennis van de Nederlandse taal (EK 33.975, D) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA en SGP stemden voor. De motie-Strik is op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor. 


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via