Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over de lidstaten van de EU (EK 34.166, D)In deze motie wordt de regering verzocht om het principe van (her)verdeling van asielzoekers en vluchtelingen over de EU lidstaten actief te ondersteunen en zich in te spannen voor een brede aanvaarding ervan binnen de EU.ingediend

19 mei 2015

resultaat

Op 26 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door