Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de voorbeeldfunctie van de Rijksoverheid als grootste werkgever van Nederland (EK 31.780, G)In deze motie wordt de regering verzocht  het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een WAJONG-uitkering bij de Rijksoverheid, als werkgever, in 2010 als ambitie op 1000 te stellen en vanaf 2011 als ambitie uit te gaan van 2% van het aantal fte’s.

Tevens wordt de regering opgeroepen de Rijksoverheid, als opdrachtgever in het kader van ‘social return on investment’ afspraken te laten maken met opdrachtnemers over werkgelegenheid van mensen met een arbeidshandicap en met VNG en IPO soortgelijke afspraken te maken.ingediend

24 november 2009

resultaat

op 1 december 2009 gewijzigd in EK 31.870, J

bij

indiener

mede ondertekend door