Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de bestrijding van dierenleed op een andere wijze vormgeven (EK 32.500, K)In deze motie wordt uitgesproken dat de bestrijding van dierenleed en -mishandeling op een andere wijze  gerealiseeerd dient te worden dan door de aanstelling van 500 animalcops.

De politiecapaciteit van de 500 nieuw voorziene politiefunctionarissen dient ingezet te worden voor de bestrijding van zaken waarvoor momenteel de politiesterkte ontoereikend is (vrouwenhandel, kinderporno en gevaarlijke arbeidsomstandigheden).ingediend

7 december 2010

resultaat

Aangehouden op 14 december 2010. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door