Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (EK 35.000, J)In deze motie wordt de regering verzocht om bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel de nodige flexibiliteit te tonen aangaande de rekenrente en de benodigde buffers, opdat in de komende jaren de indexatie van pensioenen weer mogelijk wordt.ingediend

20 november 2018

resultaat

Op 27 november 2018 ingetrokken.

bij

indiener

mede ondertekend door