Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (EK 35.078, D)In deze motie wordt de regering verzocht met een verkennende analyse te komen over hoe de Europese marktordening zo aangepast kan worden dat de geconstateerde belemmeringen ten aanzien van het dienen van publieke belangen weggenomen kunnen worden, en daarmee een grotere variatie in de interne markt te realiseren.ingediend

16 april 2019

resultaat

Aangehouden op 23 april 2019.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Deze motie is op 23 april 2019 in afwachting van een kabinetsreactie op het SER-rapport inzake een eerlijke interne markt aangehouden.