Motie-Van Rij (CDA) c.s. over verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, H)In deze motie wordt de regering verzocht een spoedwet voor te bereiden om met ingang van 1 januari 2017 de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing te verdubbelen van 25.000 Euro tot 50.000 Euro. ingediend

13 december 2016

resultaat

Aangehouden op 20 december 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door