Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)In deze motie wordt de regering verzocht om een beleidsnotitie op te stellen waarin helder en duidelijk de criteria worden opgesteld waaraan zowel ex ante en ex post fiscale maatregelen met terugwerkende kracht worden getoetst.ingediend

16 april 2019

resultaat

Op 23 april 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, CDA en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door