Motie-Van Rij (CDA) en Wezel (SP) over aanhouding van dit wetsvoorstel (EK 33.987, I)In deze motie wordt de regering verzocht de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden en na overleg met initiatiefnemers de mogelijkheden te onderzoek om dit initiatiefvoorstel te incorporeren in een nieuw wetsvoorstel, rekening houdend met de geuite zorgen en bezwaren.ingediend

21 maart 2017

resultaat

Op 28 maart 2017 gewijzigd in EK 33.987, J

bij

indiener

mede ondertekend door