Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkorting (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, I)In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de ouderenkorting zondanig geleidelijk te laten verlopen, dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057.ingediend

13 december 2016

resultaat

Aangenomen op 20 december 2016. GroenLinks, D66, VVD en PvdA stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door