Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over het dierenwelzijn in grootschalige industriële vleesproductie (EK 31.571, H)In deze motie wordt de regering verzocht om de Kamer voor 1 mei 2012 een notitie voor te leggen die meer inzicht verschaft in de huidige gang van zaken bij het grootschalige industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen.ingediend

13 december 2011

afhandeling

19 juni 2012

resultaat

gewijzigd in 31.571, P

bij

indiener

mede ondertekend door