Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slacht (EK 31.571, G)In deze motie wordt de regering verzocht om met voorstellen te komen voor extra regels met betrekking tot het houden van dieren, het transport en de leefruimte, en voor meer stringente handhaving. ingediend

13 december 2011

afhandeling

19 juni 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, CDA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door