Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
23.877 / 26.691, nr. 137h

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake de beschikbaarheid van in palliatieve zorg geschoolde artsen en verpleegkundigen ivm de toetsing van euthanasieverzoekenIn deze motie wordt de regering verzocht de scholing en opleiding van artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg te bevorderen, zodat zij bij een euthanasieverzoek, eventueel als lid van de toetsingscommissie, een weloverwogen advies kunnen geven.Kerngegevens

nummer 23.877 / 26.691, nr. 137h
ingediend 10 april 2001
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 april 2001 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. CDA, ChristenUnie, SGP, SP en OSF stemden voor.
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door M. Bierman
G. Holdijk (SGP)
R.F. Ruers
Y.E.M.A. Timmerman-Buck
J.P. de Vries
dossier(s) Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding (26.691)
Vervolgingsbeleid inzake euthanasie (23.877)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)