25.087, G

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het ondersteunen van multilaterale initiatieven voor algemene antimisbruikmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht multilaterale initiatieven voor algemene antimisbruikmaatregelen door EU en OESO te ondersteunen om dubbele niet-belasting (vennootschapsbelasting) te voorkomen.Kerngegevens

nummer 25.087, G
ingediend 21 januari 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 april 2014 verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Internationaal fiscaal (verdrags)beleid (25.087)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

In verband met deze op 28 januari 2014 aangehouden motie en naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2014 (EK 25.087 / 33.483, I) over de aanpassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn en over een vergelijking tussen de fiscale elementen van het vestigingsklimaat in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk (toegezegd tijdens het plenaire debat op 21 januari 2014), vond op verzoek van de indiener van de motie op 25 maart 2014 een korte heropening van het debat plaats.