25.309, nr. 46e

Gewijzigde motie-Baarda (CDA) c.s. inzake een tussenvorm van koop en huurIn deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een uitwerking van de algemene maatregel van bestuur, genoemd in artikel 22 van het wetsvoorstel, in die zin dat er mogelijkheden komen voor tussenvormen van koop en huur.Kerngegevens

nummer 25.309, nr. 46e
ingediend 28 november 2000
gewijzigd 5 december 2000
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) J. Baarda
mede ondertekend door L.M. de Beer
C. van Bruchem
R.Ch. Hessing
M.C. Meindertsma
T. Pitstra
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet wet bevordering eigenwoningbezit (25.309)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting