26.472, nr. 59e

Motie-Werner (CDA) c.s. inzake middelen voor preventie en ondersteuning van pogingen om te stoppen met rokenIn deze motie wordt de regering verzocht de extra middelen van de Voorjaarsnota, dan wel in de begroting 2003, de nodige middelen vrij te maken om gelijktijdig en in samenhang met de implementatie van de wet, de preventie en ondersteuning van stoppogingen een krachtige impuls te gevenKerngegevens

nummer 26.472, nr. 59e
ingediend 26 maart 2002
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 april 2002 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) F.J.M. Werner
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
G. van den Berg
R.Ch. Hessing
R.F. Ruers
B. van Schijndel
J. Stekelenburg
dossier(s) Wijziging van de Tabakswet (26.472)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport