27.466, nr. 132d

Gewijzigde motie-Rensema (VVD) c.s. inzake het tarief over de waardestijging van onroerende zakenIn deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken of met betrekking tot een belastingheffing van de IB-ondernemer en de terbeschikkingstellingsregeling voor de ondernemer met een BV, een belastingheffing naar het volle progressieve tarief over de waardestijging van onroerende zaken past in het nieuwe systeem van heffing.Kerngegevens

nummer 27.466, nr. 132d
ingediend 12 december 2000
gewijzigd 12 december 2000
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2000 aangenomen. GroenLinks stemde tegen.
indiener(s) J. Rensema
mede ondertekend door M. Bierman
J. de Blécourt-Maas
P.B. Boorsma
D.J.D. Dees
H.M. Dupuis (VVD)
E.H. Schuyer
W.F.C. Stevens
dossier(s) Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 (27.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissie voor Financiën heeft op 18 juni 2002 de concept-reactie met betrekking tot een door de staatssecretaris van Financiën op 29 maart 2002 toegezonden rapportage naar aanleiding van deze motie besproken.