27.484 (R1669), nr. 174a

Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake een voorstel tot wijziging van Goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal StrafhofIn deze motie wordt de regering verzocht een voorstel voor te bereiden tot wijziging van de Wet tot goedkeuring van het op 17 juli 1998 tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.Kerngegevens

nummer 27.484 (R1669), nr. 174a
ingediend 18 december 2001
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2001 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) R.H. van de Beeten
mede ondertekend door E.C.M. Jurgens
J.J.L. Pastoor
W.J. Witteveen
H.E.S. Woldring
dossier(s) Goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (27.484 (R1669))
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Justitie hebben op 24 januari 2002 een brief ontvangen van de minister van Buitenlandse Zaken waarin die meedeelt dat de regering deze motie niet zal uitvoeren.