28.473, nr. 158h

Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake invoering van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid als algemene regelIn deze motie wordt het oordeel uitgesproken dat de unanimiteitsregel tot hoge uitzonderingen beperkt dient te blijven. Tevens zijn de indieners van oordeel dat op alle grensoverschrijdende beleidsterreinen Europese besluitvorming met gekwalificeerde meerderheidsstemming als algemene regel dient te worden ingevoerd, met co-decisie van het Europees Parlement.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158h
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen. CDA, PvdA, OSF, GroenLinks en D66 stemden voor.
indiener(s) P.R.H.M. van der Linden (CDA)
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
J.J.A.M. van Gennip
J. Kohnstamm
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)