28.473, nr. 158m

Motie-Kox (SP) c.s. inzake het schrappen van een bepaling in de ontwerp-grondwet van de EU over het stelsel van 'vrije, onvervalste concurrentie'In deze motie wordt de regering verzocht het deel van het artikel betreffende 'vrije, onvervalste concurrentie' te laten schrappen omdat lidstaten de vrijheid dienen te hebben om het politieke en economisch stelsel te kiezen dat hun belangen het beste dient.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158m
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 verworpen. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door M.C. Meindertsma
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)