28.870, I

Motie-De Rijk (GroenLinks) c.s. inzake verruiming van de vrijstellingsregelingIn deze motie wordt de regering verzocht de vrijstellingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te verruimen tot een permanente vrijstellingsmogelijkheid.Kerngegevens

nummer 28.870, I
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 oktober 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) M. de Rijk
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)