29.758 / 29.767, D

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. inzake lastenverlichting voor minder draagkrachtigenIn deze motie wordt de regering verzocht binnen zes maanden met een notitie te komen waarin gerichte lastenverlichtingen voor minder draagkrachtigen worden geïnventariseerd en de mogelijkheid is onderzocht om een lastenplafond in te stellen voor de verschillende huishoudengroepen met een laag inkomen en verminderde koopkracht.Kerngegevens

nummer 29.758 / 29.767, D
ingediend 13 december 2004
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
dossier(s) Belastingplan 2005 (29.767)
Overige fiscale maatregelen 2005 (29.758)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden