30.145, G

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht na te gaan hoe succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen van een meer structurele basis kunnen worden voorzien, en hierover de Kamer te informeren.Kerngegevens

nummer 30.145, G
ingediend 18 november 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 25 november 2008 Aangenomen op 25 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan. VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. Franken (CDA)
J.P. Laurier
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft naar aanleiding van de brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2014 (EK 30.145, J met bijlage) een brief met enkele vragen over de verbetering van de positie van kinderen in een vechtscheiding en een reactie op de motie-Strik c.s. (EK 30.145, G) gezonden. De commissie bespreekt op 8 juli 2014 de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatsscretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2014 met de reactie.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 14 september 2010 bij brief de minister van Jeugd en Gezin gevraagd op welke wijze hij uitvoering heeft gegeven aan de motie-Strik (GroenLinks) c.s. De minister heeft hier bij brief van 30 september 2010 op gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 1 oktober 2010 heeft uitgebracht (EK 30.145, I). De commissie heeft op 12 oktober 2010 besloten de bespreking van de brief van de minister aan te houden tot de nieuwe minister op dit beleidsterrein is aangetreden.